Ứng dụng đồng tính bị cấm cửa

Ứng dụng đồng tính bị cấm cửa
(PL)- Theo các báo cáo của BuzzFeed News, Samsung và Google đã bắt đầu hạn chế phổ biến các ứng dụng mạng xã hội đồng tính trên cửa hàng ứng dụng Google Play.
Xem thêm