Nhiều smartphone dính mã độc từ Google Play

Có khả năng biến smartphone trở thành một thiết bị “ma” trong mạng botnet, chịu sự điều khiển từ xa của tội phạm mạng và thường xuyên được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công DDoS theo chỉ thị. WireX hiện đã lây nhiễm trên hơn 70.000 thiết bị tại 100 quốc gia. Để hạn chế tình trạng trên, Google đã ngay lập tức xóa bỏ hơn 300 ứng dụng có chứa WireX trên Google Play.

Đọc thêm