OneDrive cập nhật giao diện mới, hỗ trợ tài khoản Business

OneDrive cập nhật giao diện mới, hỗ trợ tài khoản Business ảnh 1

Dưới đây là những thay đổi trong phiên bản lần này:

-          Cải thiện thiết kế.

-          Hỗ trợ các tài khoản business.

-          Dễ dàng đăng nhập được cả 2 loại tài khoản cùng một lúc (Personal và Business).

-          Quản lý, mở, chia sẻ và lưu tập tin mới vào tài khoản business.

-          Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất… 

Thiết kế mới này sẽ bao gồm một tùy chọn nhỏ nằm bên trong menu, cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản cá nhân và doanh nghiệp. Truy cập vào liên kết bên dưới để tải về bản cập nhật này http://goo.gl/6Na9go, và chia sẻ quan điểm của bạn về những tính năng hoặc thiết kế mới của nó cho mọi người cùng biết nhé.

Đọc thêm