Phần mềm độc hại xuất hiện trên App Store Trung Quốc

Vấn đề bắt đầu khi các nhà phát triển tải về phiên bản sửa đổi của Xcode được gọi là XcodeGhost từ các trang web của bên thứ ba, và khi họ bắt đầu xây dựng ứng dụng thì bộ công cụ này sẽ tích hợp thêm các thành phần để thu thập tên của điện thoại, UUID, ngôn ngữ, loại mạng đang sử dụng... sau đó mã hóa toàn bộ dữ liệu của người dùng và gửi về các máy chủ được định sẵn. 

Đọc thêm