Smartphone ảnh hưởng đến trí nhớ?

Các nhà khoa học thấy rằng thế hệ trẻ hiện nay có xu hướng lệ thuộc vào smartphone ngày càng cao, việc này có thể gây ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng nhận thức. Tác giả chính của nghiên cứu, TS Adrian Ward, cho biết: “Tâm trí của bạn cố gắng để không suy nghĩ về smartphone nhưng quá trình này lại ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác mà bộ não cần xử lý”.

Đọc thêm