Tin tặc có thể ăn cắp tài khoản Gmail từ tủ lạnh

Việc đánh chặn thông tin trên tủ lạnh chỉ là một phần của bài kiểm tra tính năng bảo mật tích hợp trên các thiết bị thông minh. Theo đó, khi tủ lạnh bắt đầu quá trình cập nhật với Google Calendar với ứng dụng lịch hiện tại, tin tặc có thể đánh cắp toàn bộ dữ liệu có liên quan đến tài khoản Google, kể cả thông tin đăng nhập. 

Mô hình tủ lạnh mà các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm là RF28HMELBSR (Samsung) có giá 3599 USD. Tại thời điểm này, công ty vẫn đang xem xét các vấn đề và người dùng cần phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa để cập nhật bản vá lỗi. 

Đọc thêm