Tốp 3 ứng dụng “đủ sức” thay thế Prisma

Do vậy, nếu không thích bạn có thể cài đặt ứng dụng SuperPhoto, Photo Lab Picture Editor FX hoặc PicsArt trên Google Play để thay thế. Cả ba đều hỗ trợ rất nhiều bộ lọc và hiệu ứng (khoảng 300), cùng một số tính năng độc đáo khác như thêm chữ, chỉnh sửa màu sắc, sticker, khung ảnh…

Đọc thêm