Trải nghiệm nhanh giao diện mới của YouTube

 

Với giao diện mới bạn có thể chuyển sang giao diện màu tối phù hợp khi xem video vào ban đêm, chế độ ngăn chặn các video có nội dung không phù hợp và nhiều tùy chọn khác. Nếu muốn quay trở lại giao diện cũ, người dùng chỉ cần nhấp vào tùy chọn Khôi phục YouTube cổ điển.

Đọc thêm