Ứng dụng độc hại ẩn mình trên Google Play

Theo đó, ứng dụng này sẽ âm thầm tải về một phần mềm thứ cấp với tên gọi Google Play Update, chuyên giả mạo các trang web đăng nhập ngân hàng nhằm đánh cắp tài khoản người dùng. Ngoài ra, nó còn có khả năng đánh chặn tin nhắn gửi đi và chuyển tiếp đến các máy chủ do tin tặc chỉ định, mạo danh chủ sở hữu thiết bị, khóa màn hình và xóa dữ liệu trên smartphone từ xa.

Đọc thêm