Yahoo Weather có thể cảnh báo mưa trước 15 phút

Để kích hoạt tính năng này, bạn cần phải truy cập vào menu của ứng dụng, di chuyển đến phần Settings và chuyển mục Near-term Notification sang chế độ On. Ngoài tính năng dự báo thời tiết ngắn hạn (mưa và tuyết), phiên bản mới lần này còn hiển thị thông tin chính xác hơn trước rất nhiều lần. 

Yahoo Weather có thể cảnh báo mưa trước 15 phút ảnh 2

Đọc thêm