Tìm bạn bè xung quanh trên Messenger

Tìm bạn bè xung quanh trên Messenger
(PLO)- Tính năng này khá hữu ích, cho phép bạn có thể tìm kiếm bạn bè xung quanh nhanh hơn hoặc dễ dàng chia sẻ vị trí hiện tại với người khác.
Xem thêm