Cần làm gì để khắc phục khó khăn khi di dời nhà ven kênh?

(PLO)- Sau gần 10 năm triển khai, mặc dù TP.HCM cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc di dời nhà ở trên và ven kênh rạch, nhưng tiến độ thực hiện còn rất chậm.

Có thể bạn quan tâm