Đối mặt với chuyển đổi kép: Giải pháp nào cho doanh nghiệp Việt?

(PLO)- Đối mặt với thách thức chuyển đổi kép, doanh nghiệp Việt có thể áp dụng các giải pháp để thu hồi vốn đã đầu tư cho chuyển đổi số để tái đầu tư cho chuyển đổi xanh.

Có thể bạn quan tâm