Video ĐIỀU TRA kỳ 2: 'Rạp phim tình nhân' là khách sạn?

(PLO)- Dịch vụ được quảng cáo ra rả là chiếu phim nhưng trang thiết bị phục vụ cho những phòng chiếu phim lại là giường, bồn tắm, ghế tình yêu và nhiều đồ vật nhạy cảm.

Có thể bạn quan tâm