Ban tổ chức

Chương trình do ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy Viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Chủ tịch danh dự; ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, làm Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình; Trưởng Ban tổ chức là Phó Tổng biên tập Nguyễn Thái Bình. Đại sứ của chương trình là hoa hậu Trái đất 2018, Nguyễn Phương Khánh.

Ngoài ra chương trình còn có sự đồng hành tham gia của đại diện: Ủy ban MTTQ Việt Nam; Bộ NN&PTNT; Hội Nghề cá Việt Nam; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Cục Kiểm ngư Việt Nam và đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ các tỉnh/thành…

Ông TRƯƠNG HÒA BÌNH

Chủ tịch danh dự

Nguyên Ủy Viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Ông MAI NGỌC PHƯỚC

Trưởng ban chỉ đạo chương trình

Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM

Ông NGUYỄN THÁI BÌNH

Trưởng ban tổ chức

Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM

Hoa hậu NGUYỄN PHƯƠNG KHÁNH

Đại sứ chương trình

Hoa hậu Trái đất 2018