Bộ quà tặng ngư dân

1. Quà tặng

- 01 bộ ắc quy + đèn Led

- 01 cẩm nang Những điều cần biết về đánh bắt hải sản: Với rất nhiều kiến thức về pháp lý cần thiết dành cho bà con ngư dân; cuốn cẩm nang sẽ góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật trên biển cho ngư dân Việt; đồng hành cùng các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch hành động tháo gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng chính phủ đã ban hành.

- 01 túi thuốc chống nước + 01 số thuốc

2. Hình ảnh quà tặng

Bộ ắc quy phục hồi

Cẩm nang Những điều cần biết về đánh bắt hải sản

Túi thuốc + Thuốc

3. Video Bộ quà tặng

Video Bộ quà tặng của chương trình