1.000 tỷ đồng hỗ trợ đổi mới công nghệ

1.000 tỷ đồng hỗ trợ đổi mới công nghệ ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Quỹ này sẽ tập trung cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ. Quỹ được sử dụng đến 50% vốn ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện các hình thức hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi, bảo lãnh để vay vốn.

Nguồn vốn của Quỹ lấy từ ngân sách nhà nước về hoạt động khoa học, công nghệ; sẽ được cấp bổ sung hằng năm từ ngân sách nhà nước để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ.

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ.

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ bổ nhiệm, làm việc theo chế độ chuyên trách.

Theo Xuân Bách (ICTnews)

Đọc thêm