2 cách đơn giản để xem lại mật khẩu Wi-Fi

1) WirelessKeyView(WKV)
WKV là một tiện ích miễn phí, cho phép người dùng có thể xem lại toàn bộ mật khẩu Wi-Fi của các mạng đã từng truy cập. Bằng cách khai thác các dịch vụ có sẵn trong Windows nên WKV có thể dò ra mật khẩu cực nhanh, đồng thời cho phép người dùng xuất những thông tin này ra dưới dạng văn bản.

Xem thêm:
Tìm và xem lại mật khẩu Wi-Fi – Máy tính có khả năng tự động kết nối Wi-Fi nếu trước đó bạn đã từng truy cập, tuy nhiên nó rất dễ khiến người dùng quên mất mật khẩu…
Giao diện của chương trình bao gồm các mục SSID (tức là tên mạng), Key Type (loại mã hóa xác thực), Adapter name (tên thiết bị) và Key chính là mật khẩu mạng Wi-Fi.

2 cách đơn giản để xem lại mật khẩu Wi-Fi ảnh 1

2)TekWiFi (TW)
Windows cũng có thể giúp bạn xem lại mật khẩu Wi-Fi, tuy nhiên những tính năng mà nó cung cấp rất sơ sài và thiếu sót. Lúc này TW sẽ là ứng dụng bạn cần đến. Chương trình sẽ tự động giám sát và thực hiện các chẩn đoán theo thời gian thực, đồng thời đánh giá chất lượng của một kết nối Wi-Fi bất kỳ, độ mạnh tín hiệu cũng như tốc độ phản hồi.

2 cách đơn giản để xem lại mật khẩu Wi-Fi ảnh 2

Giao diện của chương trình khá đơn giản với các thẻ chính là Wireless Networks (toàn bộ các mạng mà TW dò được cùng những thông tin về tên mạng, phương thức mã hóa, có mật khẩu hay không và tín hiệu mạng), Diagnostic (phân tích mạng đang chọn và mục Key chính là nơi lưu lại mật khẩu), Settings (thay đổi các cài đặt của chương trình).

Đọc thêm