Hơn 300.000 người có nguy cơ bị mất Facebook

Hơn 300.000 người có nguy cơ bị mất Facebook
(PLO)- Mới đây, các nhà nghiên cứu bảo mật tại Zimperium đã phát hiện ra một chiến dịch phần mềm độc hại được tiến hành từ năm 2018, khiến hơn 300.000 người có nguy cơ bị mất Facebook.
Xem thêm