Các dịch vụ lưu trữ đám mây cạnh tranh khốc liệt

Công bố của Microsoft tạo nên một cuộc canh trạnh trực tiếp với Google và nhiều nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí khác. Cụ thể là với việc nâng cấp trên, dung lượng gói miễn phí của OneDrive đã ngang bằng với một tài khoản miễn phí của Google Drive là 15GB.

TB

Đọc thêm