Cách cài đặt ứng dụng lên thẻ nhớ trên Android


Đầu tiên bạn tải Pure APK Install tại địa chỉ http://www.apkpure.com/apk-install.htm và tiến hành cài đặt. Để sử dụng được ứng dụng này, bạn cần khởi động chế độ gỡ lỗi USB (USB debugging) trên thiết bị Android bằng cách vào Settings > About phone/tablet > Software information, nhấn bảy lần liên tiếp vào ô Build number cho đến khi xuất hiện thông báo You are developer. Kế đến vào Settings > Developer options và đánh dấu vào tùy chọn USB debugging

Cách cài đặt ứng dụng lên thẻ nhớ trên Android ảnh 1

Trên giao diện chương trình, bạn nhấn vào nút Open APK file, chọn đường dẫn đến file APK của ứng dụng muốn cài đặt (có thể tìm kiếm và tải về file APK của ứng dụng ở website http://www.apkpure.com và tải về dễ dàng). Ở mục You want to install this APK sẽ gồm có hai tùy chọn là Internal android memory (cài ứng dụng lên bộ nhớ trong của thiết bị) và External SD card (cài ứng dụng lên thẻ nhớ gắn ngoài). Bạn chọn External SD card, nhấn nút Install để cài đặt. Điểm hay của Pure APK Install là khả năng tích hợp tính năng tự động kiểm tra các ứng dụng và từ chối cài đặt nếu phát hiện đây là phần mềm độc hại.
Nhìn chung, so với cách chuyển ứng dụng từ bộ nhớ trong lên thẻ nhớ thì cách cài đặt ứng dụng trực tiếp lên thẻ nhớ có phần đơn giản hơn rất nhiều lần.

Đọc thêm