Cách tăng tốc WiFi ngay tại nhà

Đầu tiên, bạn hãy tải ứng dụng tại https://goo.gl/nha8L0 (iOS) hoặc https://goo.gl/YfXVID (Android). Nhấn Start để WiFi SweetSpots kiểm tra và đánh giá tốc độ tại từng địa điểm, sau đó người dùng có thể lưu lại vị trí có tốc độ nhanh nhất và thay đổi địa điểm đặt router cho phù hợp.

Đọc thêm