Cách truy cập vào hộp thư bí mật của Facebook

Tính năng này khá hữu ích, tuy nhiên nó cũng sẽ khiến bạn bỏ lỡ một số thông tin quan trọng từ người khác. Để xem lại, đầu tiên bạn hãy mở Messenger, truy cập vào phần Settings > People > Message Requests > See filtered requests.

Đọc thêm