Chống mất cắp thông tin khi sử dụng iPhone

Browsecurely là một tiện ích mở rộng dành cho các thiết bị iOS (iPhone, iPad và iPod), tích hợp sẵn một trình duyệt an toàn cho tất cả các ứng dụng. Trình duyệt này có khả năng tạm dừng các liên kết có thể theo dõi bạn, đồng thời cho phép người dùng chặn bất kỳ nội dung nào một cách dễ dàng. 

Chống mất cắp thông tin khi sử dụng iPhone ảnh 1

Vì Browsecurely là một thành phần mở rộng nên bạn sẽ phải kích hoạt nó sau khi đã cài đặt xong. Để làm được việc này, người dùng chỉ cần chạm và giữ im lên một liên kết bên trong một ứng dụng bất kỳ (ví dụ như Facebook, Twitter) và chờ menu hiển thị. Kéo xuống hàng cuối cùng, bấm More và chạm vào mục Browser Securely để kích hoạt.
Giờ đây, khi nhấn và giữ im lên một liên kết bất kỳ, bạn chỉ mở nó bằng Browser Securely để không bị theo dõi và mất cắp thông tin cá nhân quan trọng. Bạn đọc quan tâm có thể cài đặt Browsecurely tạihttps://goo.gl/PA6lO8 (tương thích iOS 8 trở lên).

Đọc thêm