Cộng đồng hỗ trợ bảo mật an ninh mạng phát triển gấp 3 lần

An ninh mạng tại thành phố luôn bị bỏ ngỏ

Sáng kiến đã được in thành văn bản nhằm hỗ trợ chính quyền xem xét cách tiếp thu công nghệ Smart City đúng đắn.

Bảo mật tại thành phố thông minh

Bảo mật tại thành phố thông minh. Ảnh: Internet

Song song đó, đại diện Securing Smart Cities cũng tham gia vào một số sự kiện về những vấn đề đang được quan tâm. Nổi bật là vấn đề bảo mật tại thành phố thông minh trước chính phủ Hoa Kỳ, nghiên cứu về những vấn đề có thể xảy ra trong giao thông công cộng tại thành phố thông minh.

Nhiều thành phố ngày càng thông minh hơn và không ngừng áp dụng công nghệ mới vào cơ sở hạ tầng nhưng thường đánh giá thấp tầm quan trọng của an ninh mạng. Securing Smart Cities đang đóng vai trò then chốt trong giáo dục những nhân tố chính, chẳng hạn như chính phủ, công ty, chuyên gia...

 

Đọc thêm