Cách tích hợp giấy đăng ký xe vào VNeID

Cách tích hợp giấy đăng ký xe vào VNeID
(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đọc có thể tích hợp thêm giấy đăng ký xe vào VNeID, bên cạnh căn cước công dân, giấy phép lái xe và thẻ bảo hiểm y tế.
Xem thêm