Danh sách 44 ứng dụng Android miễn phí và giảm giá trong tuần

1. Ứng dụng:

Genetic Helper (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 2 ngày.

Passwords Manager: Store & Manage Passwords (3,49 USD -> miễn phí): khuyến mãi kết thúc sau 3 ngày.

Note Recognition - Convert Music into Sheet Music (3,49 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

My Sheet Music - Sheet music viewer, music scanner (2,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 7 ngày.

Reminder Pro (4,99 -> 0,99 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 4 ngày.

Hockey Manager (2,99 -> 1,49 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 5 ngày.

Get Merry Easy Healthy Recipes (6,49 -> 1,99 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

Filter Calculator PRO (RC, RL, LC, RLC) (1,99 -> 0,99 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

LiquidPlayer Pro - music with Love (2,99 -> 1,59 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

Overlays Pro (2,99 -> 1,49 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

Prepositions Test & Practice PRO (1,99 -> 0,99 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

SnapShot - Screenshots Pro (1,99 -> 0,99 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

All-in-one Calculator Pro (4,99 -> 2,49 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 7 ngày.

Retro GBC Pro - GBC Emulator (2,99 -> 1,49 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 7 ngày.

2. Trò chơi

Ancient Tomb Adventure - Labyrinth Puzzle & Riddle (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 2 giờ.

Cashknight (9,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 2 giờ.

Tap tap cartoonist - Cartoon999 (VIP) (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 1 ngày.

College Days - Choices Visual Novel (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 2 ngày.

ORBB (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 3 ngày.

Math puzzles PRO 2 (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 4 ngày.

Dungeon999 (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 5 ngày.

Hexasmash 2 - Physics Ball Shooter Puzzle (3,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 5 ngày.

Tower of Infinity VIP (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 5 ngày.

Acrostics Crossword Puzzles (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

Farm and Click - Idle Farming Clicker PRO (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

Lucky shot - Cannon aim PRO (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

Devil Twins: VIP (0,99 -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 7 ngày.

Dinoboom Puzzles (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 7 ngày.

Speed Math 2018 - Ad free (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 7 ngày.

The House (0,99 -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 7 ngày.

3. Các gói biểu tượng (Icons packs)

GX S8 Icon Pack (0,99 -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 2 giờ.

Annabelle UI - Icon Pack (1,49 USD -> 0,99 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 2 giờ.

Amons - Icon Pack (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 1 ngày.

Nia - Icon Pack (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 5 ngày.

Prism Live Wallpaper (0,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

Water Color - Icon Pack (1,99 USD -> miễn phí): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

Darko - Icon Pack (1,49 -> 0,99 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 3 ngày.

Firefly Forest II LWP (2,49 -> 1,49 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 3 ngày.

Black Light Icon Pack (1,99 -> 0,99 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 5 ngày.

Winter Snow in Gyro 3D Pro (5,99 -> 3,49 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 5 ngày.

Christmas in HD Gyro 3DXL (5,99 -> 3,49 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

Lai - Icon Pack (2,99 -> 0,99 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

Cracked Screen Gyro 3D PRO Parallax Wallpaper HD (5,99 -> 3,49 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 6 ngày.

Realistic Weather All Seasons Live Wallpaper (3,49 -> 1,49 USD): Khuyến mãi kết thúc sau 7 ngày.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

 

Đọc thêm