Bill Gates đã xây nhà thông minh từ năm 1997

Bill Gates đã xây nhà thông minh từ năm 1997
(PLO) - Trong cuốn sách The Road Ahead của Bill Gates được phát hành năm 1995, ông đã giới thiệu chi tiết về ngôi nhà thông minh (smarthome) của chính mình, cái mà giờ đây nhiều hãng mới bắt đầu phát triển.
Xem thêm