DN tư nhân và cơ hội phát triển thương mại

Thủ tướng Chính phủ tiếp đoàn đại biểu Ban Chấp hành TW Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam và 100 doanh nhân tư nhân tiêu biểu.

Với tư cách là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, ông Nguyễn Trung Chính (Chủ tịch HĐQT/TGĐ Tập đoàn Công nghệ CMC) đã trình bày trước Thủ tướng Chính phủ và mong muốn cùng các doanh nghiệp đưa Việt Nam trở thành nước phát triển. 

Theo ông Chính, hiện nay, kinh tế tư nhân đóng góp đến 40% GDP đất nước, cũng như tạo việc làm cho 80% người lao động (số liệu của UNDP).

Với tư cách là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, ông Nguyễn Trung Chính (Chủ tịch HĐQT/TGĐ Tập đoàn Công nghệ CMC) đã trình bày trước Thủ tướng Chính phủ bài phát biểu với chủ đề “Doanh nhân tư nhân khát vọng xây dựng quốc gia hùng cường". 

Nhiều đại biểu nhấn mạnh về niềm tin với Chính phủ, tạo động lực cho doanh nhân đóng góp mạnh mẽ cho đất nước. 

Sau khi lắng nghe tất cả ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chỉ đạo: “Tôi xin cảm ơn các ý kiến phong phú và cần thiết, thể hiện tâm tư nguyện vọng của các doanh nhân Việt Nam. Việc chúng tôi lắng nghe ý kiến của quý vị hôm nay là để tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục sửa đổi Nghị quyết 10, xây dựng nền kinh tế tự cường. Tôi đề nghị doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và Hội Doanh nhân Tư nhân sẽ tập hợp cùng nhau, tăng trưởng về chất lượng và việc làm, nói không với tham nhũng, tiêu cực, kết nối với các cơ sở đào tạo, truyền khát vọng cho tất cả người dân, tạo thương hiệu trong nước và toàn cầu.”

Đọc thêm