Dropbox giới thiệu tính năng gửi nhận file lên đến 2GB

Mục tiêu của tính năng này là giúp cho việc chia sẻ tập tin lớn được dễ dàng hơn, và có thể thay thế cả tập tin đính kèm trong email. Tính năng này rõ ràng được thiết kế để giới thiệu Dropbox cho rất nhiều người dùng tiềm năng khác.

Cách hoạt động của tính năng này rất đơn giản: Người dùng gửi yêu cầu tập tin bằng email, và người được yêu cầu có thể upload tập tin nặng tới 2GB trong thư mục Dropbox định sẵn mà không cần phải đăng nhập.

Với tính năng này, các giáo viên có thể nhận tất cả bài tập về nhà một lúc, trong 1 thư mục, từ tất cả học sinh dù có dùng Dropbox hay không mà không cần phải mở từng email để nhận tập tin đính kèm.

Tính năng này có thể hoàn toàn thay thế email đính kèm hạn chế dung lượng và khó khăn hơn trong thao tác. Nhờ đó, nhiều người dùng khác chưa từng sử dụng Dropbox có thể thử nghiệm dịch vụ này. Dropbox gọi đây là kiểu mẫu chia sẻ “nhiều người cho một người”, một yêu cầu có thể gửi tới cho một nhóm người khác.

Tính năng này được hiển thị cho người dùng Dropbox Basic và Pro từ ngày 18-6.

Dropbox là dịch vụ chia sẻ và đồng nhất tập tin nổi tiếng với hơn 300 triệu người dùng trên thế giới, và có hơn 100.00 người dùng doanh nghiệp, bao gồm cả MIT, Under Armour, và Hyatt.

Đọc thêm