Dự kiến thương mại hóa mạng 5G tại Việt Nam vào tháng 6-2021

Theo thỏa thuận, VinSmart sẽ chịu trách nhiệm phát triển thêm một phiên bản khối vô tuyến cho trạm thu phát sóng 5G gồm ăng ten thu phát tín hiệu, bộ khuếch đại công suất và thiết bị lọc nhiễu cho trạm thu phát sóng 5G. 

Trong khi đó Viettel sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển thiết bị xử lý tín hiệu gồm hệ thống mạng lõi 5G, công nghệ điều khiển búp sóng để đảm bảo tín hiệu liền mạch.

Mục đích của việc hợp tác giữa Viettel và Vingroup nhằm giảm giá thành các sản phẩm cùng loại trên thị trường. 

Hai bên cũng thống nhất ngay trong tháng 10-2020 sẽ hoàn tất bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho trạm thu phát sóng 5G, và tháng 11-2020, sẽ thực hiện cuộc gọi thử nghiệm đầu tiên trên thiết bị mà hai bên hợp tác phát triển.

Đồng thời Vingroup và Viettel sẽ thương mại hóa trạm thu phát sóng 5G 8T8R (8 thu 8 phát) vào ngày 30-6-2021 và thương mại hóa trạm thu phát sóng 5G có công suất gấp đôi (64T64R) vào 30-6-2022.

Việc hợp tác giữa Viettel và Vingroup hướng đến mục tiêu tối ưu lợi thế của hai tập đoàn, đồng thời giảm giá thành so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Đọc thêm