Facebook thử nghiệm tính năng tìm kiếm mới

Đây là một trong những tính năng được mong chờ nhất từ trước đến nay, nguyên nhân là với số lượng status trên News Feed của mỗi người có thể lên tới hàng trăm cái mỗi giờ, việc tìm lại một status nào đó chỉ mới đọc thoáng qua gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Tính năng tìm kiếm cũng chỉ áp dụng đối với các bài viết ở chế độ công khai (public) mà người khác có thể xem được.

NV

Đọc thêm