FBI cảnh báo phần mềm tống tiền tăng mạnh vào dịp lễ

Cơ quan chính phủ không đề cập đến các mối đe dọa cụ thể nhưng khuyến cáo các tổ chức nên duy trì cảnh giác. Để đảm bảo an toàn, các doanh nghiệp và người dùng cá nhân nên sử dụng mật khẩu mạnh, đồng thời không sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản, cùng với việc triển khai xác thực đa yếu tố nếu có thể.

Giám đốc CISA Jen Easterly cho biết: “Các tác nhân đe dọa sẽ không nghỉ lễ, do đó chúng tôi sẽ liên tục cung cấp thông tin để giúp các đối tác trong ngành và chính phủ được an toàn trong kỳ nghỉ lễ”.

“Các dịp nghỉ lễ luôn là thời điểm yêu thích của tội phạm mạng khi có rất nhiều người mua sắm trực tuyến”, trợ lý giám đốc FBI Bryan Vorndran lưu ý. 

Trước đó vào tháng 8-2021, FBI và CISA cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự. Cả hai cơ quan đều khuyến khích các tổ chức báo cáo tất cả các sự cố cho FBI và CISA.

Đọc thêm