Game online không được “đầu rơi, máu chảy”

Dành cho người lớn trên 18 tuổi (ký hiệu 18+), dành cho thiếu niên (12+) và dành cho mọi người (00+). Cả ba loại đều không được có cảnh đầu rơi, máu chảy, chết chóc thảm khốc, khiêu dâm dung tục. Game ở cấp độ 00+ không được có hình ảnh ma quái, kinh dị; nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể...

Doanh nghiệp (DN) muốn cung cấp game online loại G1 (game có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của DN) phải có vốn pháp định trên 10 tỉ đồng và phải xin cấp giấy phép. DN cũng phải có biện pháp cho hiện dòng thông tin “chơi quá 180 phút/ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” trên màn hình. DN phải có kỹ thuật quản lý tập trung tài khoản của người chơi (người chơi phải khai số CMND), đảm bảo mỗi người chơi không quá 180 phút/ngày/tổng số game loại G1.

DN cung cấp game loại khác (không có tương tác người-người qua máy chủ), không bị yêu cầu về vốn và chỉ phải đăng ký. Game loại này cũng phải hiện dòng cảnh báo “chơi quá 180 phút/ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” nhưng không khống chế thời lượng chơi.

Q.NHƯ

Đọc thêm