Giải cứu ngành nội dung số

Giải cứu ngành nội dung số
(PLO)- Nhân sự công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì được giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề còn lại là “nhân sự công nghệ cao” là những ai?
Xem thêm