Google Translate hỗ trợ cả tiếng H'mong

Google Translate hỗ trợ cả tiếng H'mong ảnh 1

Một đoạn dịch thử từ tiếng Việt sang tiếng H'mong.

Cụ thể, các ngôn ngữ mới được bổ sung gồm Bosnia, Cebu, Java và Marathi. Nhờ đó, số lượng ngôn ngữ được hỗ trợ trên Google Translate đã tăng lên tới hơn 70.

Hãng tìm kiếm cho biết hiện có khoảng 183 triệu người trên thế giới nói 5 loại ngôn ngữ vừa được bổ sung. Ngoại trừ tiếng Bosnia, bốn ngôn ngữ còn lại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Ngoài website Google Translate, các ngôn ngữ mới đồng thời cũng đã được bổ sung ứng dụng iOS, Android, trình duyệt Chrome và Gmail.

Người dùng có thể dùng dịch vụ Google Translate tại đây.

Theo Tâm Loan (VNE)

Đọc thêm