Hỗ trợ 11.000 tỉ đồng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, internet

Theo quyết định. mọi người dân sẽ được hỗ trợ sử dụng miễn giá cước các dịch vụ viễn thông khẩn cấp và trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định; sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích.

Các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện thoại cố định hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích nếu đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp viễn thông; thu xem các chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu qua hệ thống truyền hình quảng bá công nghệ số.
Dự kiến, đến năm 2020, trên 99% các xã có điện có mạng truy nhập băng rộng cố định, mạng truy nhập băng rộng di động; trên 99% các trường học, bệnh viện, UBND cấp xã trên toàn quốc được tiếp cận dịch vụ truy nhập Internet băng rộng với chi phí hợp lý; đối với các trường học, bệnh viện, UBND xã chưa được kết nối Internet băng rộng cũng sẽ được hỗ trợ.

Đọc thêm