Huawei nỗ lực trong việc mang lại 5G xanh và 5G tốt hơn

Một trong những nội dung được quan tâm và thảo luận sôi nổi là câu chuyện phát triển "5G xanh và 5G tốt hơn".

Tham gia tại phiên thảo luận giữa các chuyên gia với chủ đề "Bước vào kỷ nguyên 5G: nhu cầu, triển khai và yêu cầu", ông Mohamed Madkour - Phó chủ tịch phụ trách Kinh doanh giải pháp và tiếp thị lõi không dây và đám mây toàn cầu tại Huawei - đã chia sẻ về kỷ nguyên 5G và về nỗ lực của Huawei trong việc mang lại 5G xanh và 5G tốt hơn.

Lần đầu tiên Hội nghị và Triển lãm Thế giới Số được tổ chức trực tuyến trên nền tảng công nghệ do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển

Giải pháp 5G Power của Huawei tập trung vào việc cải thiện hiệu quả năng lượng và E2E ở cấp độ thành phần, trạm, mạng và dịch vụ. Giải pháp quản lý hiệu quả năng lượng chủ động thông qua các nền tảng kỹ thuật số và thông minh tiêu thụ 0 watt khi có bit 0.

Đọc thêm