iCloud của Apple bất ngờ bị sập trên diện rộng

Dịch vụ iCloud của Apple dường như đang gặp sự cố trên diện rộng, khiến nhiều người không thể sử dụng tính năng Notes (ghi chú), Find my iPhone (tìm iPhone)... Trên trang System Status (http://bit.ly/ap-status), hàng loạt dịch vụ liên quan đến iCloud đang gặp sự cố, đơn cử iCloud Account & Sign In, iCloud Drive, iCloud Mail, Photos, Find My iPhone...

Cụ thể, khi người thử truy cập vào trang https://www.icloud.com/ và tiến hành đăng nhập, màn hình chỉ hiển thị thông báo Lỗi kết nối đến máy chủ. Ngoài ra, những công cụ dựa vào cơ sở hạ tầng iCloud như iCloud Keychain trên thiết bị iOS và macOS cũng gặp sự cố.

Tương tự, người viết cũng kiểm tra tình trạng hoạt động của iCloud trên trang DownDetector, kết quả trả về cho thấy có đến hơn phân nửa người dùng không thể truy cập, 33% không thể sử dụng tính năng sao lưu và 23% không thể sử dụng dịch vụ email.

Sự cố đã kéo dài hàng giờ và hiện vẫn chưa được khắc phục, phía Apple vẫn chưa có câu trả lời chính thức về vấn đề trên. Kynguyenso.plo.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bài viết tiếp theo.

 

Đọc thêm