Lấy lại dung lượng ổ cứng sau khi nâng cấp Windows 10

Để lấy lại không gian trống cho ổ cứng, người dùng cần kích phải chuột vào ổ hệ thống (thường là ổ C:\) và chọn Properties từ menu ngữ cảnh, sau đó nhấp vào nút Disk Cleanup.

Lấy lại dung lượng ổ cứng sau khi nâng cấp Windows 10 ảnh 1

Windows sẽ tự động tính toán và liệt kê ra một số tập tin mà người dùng có thể xóa, tuy nhiên thay vì chạy nó, bạn hãy tiếp tục bấm vào nút Clean up system files để quét thêm các tập tin hệ thống (bao gồm thư mục Windows.old). 

Lấy lại dung lượng ổ cứng sau khi nâng cấp Windows 10 ảnh 2

Windows sẽ lặp lại quá trình tính toán một lần nữa, và lần này bạn sẽ thấy nó hiển thị danh sách các tập tin có thể xóa sẽ nhiều hơn. Việc bạn cần làm là chọn toàn bộ các mục có trong danh sách Files to delete, sau đó nhấn OK > Yes và chờ một lát để quá trình này được hoàn tất. Có thể thấy, việc làm sạch này sẽ giúp người dùng có thể lấy lại khoảng 20GB dung lượng trống cho ổ cứng, điều này khá hữu ích khi bạn đang sử dụng ổ SSD có dung lượng hạn chế.

Lấy lại dung lượng ổ cứng sau khi nâng cấp Windows 10 ảnh 3

Đọc thêm