Apple trang bị chip WiFi riêng cho iPhone?

Apple trang bị chip WiFi riêng cho iPhone?
(PLO)- Theo Bloomberg, Apple đang nghiên cứu kế hoạch sản xuất một con chip riêng để cung cấp năng lượng cho kết nối di động, WiFi, Bluetooth… thay vì sử dụng chip của Broadcom.
Xem thêm