Skype ngừng hỗ trợ Windows Phone và Android đời cũ

Microsoft đang thực hiện một số thay đổi nhằm cải tiến, cũng như đẩy nhanh sự phát triển của ứng dụng Skype, điều này có thể sẽ làm cho người dùng Android và Windows Phone thất vọng.

Mới đây, Microsoft cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ các thiết bị iOS 8, Android 4.0.3 và Windows 10 Mobile, nhưng sẽ ngừng hỗ trợ các thiết bị Windows Phone 8 và Android đời cũ. Những ai vẫn “trung thành” với các phiên bản cũ sẽ không còn nhận được thông báo cập nhật Skype lên phiên bản mới.

Skype ngừng hỗ trợ Windows Phone và Android đời cũ

Skype ngừng hỗ trợ Windows Phone và Android đời cũ. Ảnh: Engadget

Những cải cách lần này được vạch ra bởi phó chủ tịch phụ trách mảng Skype và Skype for Business, ông Gurdeep Pall.

Gurdeep Pall thừa nhận bản thân ứng dụng Skype tồn tại nhiều vấn đề. Ông nhấn mạnh “những vấn đề không lường trước được” như “tin nhắn không đồng bộ giữa các thiết bị hoặc ứng dụng không thông báo khi có tin nhắn” từ lâu đã trở thành cái “gai” trong mắt của người dùng.

Microsoft cho rằng quá trình chuyển đổi từ P2P lên đám mây (cloud) trong những năm gần đây có thể là một phần của những vấn đề trên, và với việc quá trình chuyển đổi vẫn đang tiếp tục diễn ra, Microsoft hy vọng rằng những cải cách lần này có thể cải thiện tình hình trong vài tháng tới.

 

Đọc thêm