Sân chơi mới dành cho các startups công nghệ

Sân chơi mới dành cho các startups công nghệ
(PLO) - Cuộc thi Viettel Advanced Solution Track 2019 mở ra một sân chơi cho các Startups trong nước và quốc tế thoả sức thể hiện, nhằm tìm kiếm các giải pháp đột phá kết hợp thế mạnh viễn thông.
Xem thêm