Sử dụng video làm ảnh đại diện

Để sử dụng, người dùng iPhone cần phải nâng cấp ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất, sau đó chọn vào ảnh đại diện và nhấn Upload Video or Photo. Tuy nhiên, tin buồn là người dùng Facebook trên nền web và Android vẫn phải chờ đợi thêm để sử dụng được tính năng này.

Đọc thêm