Tạo, cài đặt và đính kèm file VHD

Trong thực tế, Microsoft còn cung cấp các ổ đĩa thử nghiệm cho những ứng dụng doanh nghiệp thử nghiệm của họ (như Windows 7 và Exchange 2010).

Những file Microsoft Virtual Hard Disk (VHD) ngày càng phổ biến trước sự phổ dụng của Microsoft Virtual PC và các phần mềm ảo hóa. Tuy nhiên, với sự ra đời của Microsoft Hyper-V (sử dụng file VHD), thì công dụng của những file VHD đã được khai thác tối đa. Admin hệ thống Windows có thể cài các file VHD trên những Image của đĩa ảo này, ngoài ra cong có thể tạo những Image VHD riêng.

Tại sao chúng ta cần cài file VHD?

Hầu hết Admin đã cài một file ISO và một file ZIP khi sử dụng Windows 7 và Windows Server 2008 R2 bởi vì chúng ta cần một file driver từ một vùng lưu trữ hay để cài một ứng dụng.

Không giống như những file ZIP hay file ISO, hầu hết Admin Windows sẽ sử dụng các file VHD cho mục đích riêng, như vận hành như ổ cứng ảo trên một máy ảo. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng file VHD cho bất cứ bất cứ thứ gì nếu muốn khi đã có file này trên hệ thống.

Tải file VHD ở đâu?

Định dạng VMDK của Vmware vẫn phổ dụng hơn so với định dạng VHD do quá trình phân phôi thiết bị ảo trong khi định dạng VHD mới chỉ bắt đầu khẳng định vị thế. Đó là do Microsoft phân phối các máy ảo demo từ trang Web của họ sử dụng định dạng VHD. Dưới đây là một số trang của Microsoft cho phép tải file VHD:
Tạo, đính kèm và cài đặt file VHD trong Windows 7

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 cho phép người dùng có thể tạo và cài các file Microsoft VHD. Do đó chúng ta không phải sử dụng đến các công cụ nhóm ba như trước đây.

Đính kèm và tạo file VHD được thực hiện trong Windows Disk Management Console. Hầu hết người dùng sẽ truy cập vào Console này qua Computer Management bằng cách phải chuột lên Computer chọn Manage. Khi Computer Management MMC Console xuất hiện, chúng ta có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau tại đây, như: Lên lích tác vụ, kiểm tra sự kiện, chia sẻ thư mục, tạo tài khoản người dùng và nhóm, kiểm tra thực thi, quản lý thiết bị, quản lý dịch vụ, và quản lý ổ đĩa.

Để đính kèm hay tạo một file VHD, click vào menu Action như trong hình 1.
Tạo, cài đặt và đính kèm file VHD ảnh 1
Hình 1: Tạo và đính kèm file VHD trong Computer Management Console của Windows 7.
Tuy nhiên, phương pháp truy cập vào menu đính kèm và tạo file VHD nhanh nhất đó là chạy Disk Management MMC trực tiếp bằng cách vào menu Start rồi nhập diskmgmt.msc vào hộp tìm kiếm rồi nhấn Enter.

Tạo, cài đặt và đính kèm file VHD ảnh 2

Hình 2: truy cập vào Disk Management MMC qua menu Start.
Tất nhiên chúng ta có thể đính kèm một file VHD đã tạo trước đó trong Microsoft Virtual PC hay Virtual Server, hoặc tự tạo file VHD trong Windows 7 hay Windows Server 2008 R2.

Để tạo file VHD, click vào tùy chọn Create trên menu Action. Sau đó một hộp thoại sẽ xuất hiện, trên hộp thoại này chúng ta sẽ chỉ định vị trí lưu file VHD này, lựa chọn thuộc tính cho file VHD là Dynamic (động hay có thể thay đổi kích thước) hay Fixed (cố định, không thể thay đổi kích thước), và chỉ định kích thước của ổ đĩa ảo mới như trong hình 3.

Tạo, cài đặt và đính kèm file VHD ảnh 3

Hình 3: Tạo một ổ đĩa ảo mới.
Trong lần tạo ổ đĩa ảo đầu tiên, chúng ta sẽ thấy driver của thiết bị Microsoft VHD HBA được tải.

Tạo, cài đặt và đính kèm file VHD ảnh 4

Hình 4: Driver của Microsoft VHD HBA đã được cài đặt thành công.
Sau đó, trên Disk Management chúng ta sẽ thấy ổ đĩa mới nhưng chúng ta cần phải kích hoạt nó, tạo một đĩa mới và định dạng giống như những ổ đĩa khác. Trước tiên, phải chuột lên ổ đĩa mới chọn Initialize Disk.
Tạo, cài đặt và đính kèm file VHD ảnh 5
Hình 5: Khởi chạy VHD Disk.
Khi đó sẽ có một thông báo xuất hiện yêu cầu chúng ta xác nhận thực hiện tiến trình. Nhấn OK.
Tạo, cài đặt và đính kèm file VHD ảnh 6
Hình 6: Thông báo xuất hiện khi lựa chọn Initialize Disk từ menu ngữ cảnh.
Sau khi thực hiện xong, phải chuột lên ổ đĩa này một lần nữa chọn New Simple Volume để chạy New Simple Volume Wizard.

Tạo, cài đặt và đính kèm file VHD ảnh 7

Hình 7: New Simple Volume Wizard.
Trên Wizard này, lựa chọn dung lượng ổ đĩa, chữ cái cho ổ đĩa, định dạng, và kích thước giới hạn của ổ đĩa. Thực hiện xong nhấn Finish.

Tạo, cài đặt và đính kèm file VHD ảnh 8

Hình 8: Kiểm tra lại thông tin cài đặt trên trang Complete.
Khi đã thực hiện xong thao tác trên New Simple Volume Wizard, chúng ta sẽ thấy một ổ đĩa mới giống như bất kỳ phân vùng đĩa vật lý nào khác.
Tạo, cài đặt và đính kèm file VHD ảnh 9
Hình 9: Ổ VHD mới đã được tạo.
Trong thực tế chúng ta sẽ không thể nhận biết được đây có phải là file VHD hay không trừ khi phải chuột lên ổ đĩa này và thấy tùy chọn Detach VHD.


Tạo, cài đặt và đính kèm file VHD ảnh 10

Hình 10: Tùy chọn Detach VHD trong menu ngữ cảnh của ổ đĩa ảo.
Đính kèm một VHD đơn giản hơn rất nhiều. Giả sử chúng ta đã lựa chọn tùy chọn Detach để loại bỏ file VHD ở trên. Để đính kèm file VHD, vào menu Action chọn Attach VHD.

Khi đó một thông báo sẽ xuất hiện yêu cầu duyệt tìm file VHD và có thể lựa chọn cài file VHD này dưới dạng Read-only hoặc không, sau đó nhấn OK để đính file.
Tạo, cài đặt và đính kèm file VHD ảnh 11
Hình 11: Đính kèm một file VHD.
Sau đó chúng ta sẽ thấy ổ đĩa này như trong hình 9.
Theo Xian (Quantrimang / WindowsNetworking)
Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]

Đọc thêm