Tạo chế độ rung mới cho iPhone


Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào Settings và di chuyển xuống phần Sound, chọn một trong các thể loại âm thanh mà bạn muốn thay đổi chẳng hạn như Ringtone (nhạc chuông), Text tone (nhạc tin nhắn) hoặc New voicemail (nhạc thông báo hộp thư thoại). Khi đã lựa chọn hoàn tất, hãy tiếp tục chạm vào mục Vibration > Create New Vibration để tạo một chế độ rung tùy thích bên cạnh những tùy chọn đã có sẵn như Heartbeat, Quick, Rapid, hay S.O.S,…

Tạo chế độ rung mới cho iPhone ảnh 1

Trong cửa sổ New Vibration, người dùng chỉ cần chạm vào màn hình và giữ im để ghi lại kiểu rung động mới. Khi đã cảm thấy vừa ý, hãy chạm vào nút Record, đặt tên cho nó rồi nhấn Save để lưu lại.

Tạo chế độ rung mới cho iPhone ảnh 2

Đọc thêm