Ứng dụng giúp USB miễn nhiễm virus

Đầu tiên bạn hãy chọn ổ USB cần bảo vệ tại mục Target Drive rồi nhấn Start Protection. Lưu ý, khi bật bảo vệ, người dùng sẽ không thể sao chép dữ liệu vào USB, do đó nếu muốn loại trừ một thư mục bất kỳ ra khỏi danh sách bảo vệ, bạn chỉ cần bật tùy chọn Unprotected File and Folder List, sau đó nhập tên thư mục mới rồi nhấn vào biểu tượng dấu cộng.

Đọc thêm