Vì sao nhiệt độ thực tế thường cao hơn nhiệt độ trên ứng dụng thời tiết?

(PLO)- Khi mở các ứng dụng thời tiết trên điện thoại, bạn sẽ thấy nhiệt độ thực tế (Real feel hoặc Feels like) thường cao hơn nhiệt độ không khí. Vì sao lại có sự khác biệt này?

Đọc thêm