Viettel mong muốn đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bên cạnh đó, Viettel cũng tham vọng lọt vào tốp 10 về viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT), tốp 20 về công nghiệp điện tử viễn thông, tốp 50 về công nghiệp an toàn, an ninh mạng. Cơ cấu doanh thu viễn thông và CNTT chiếm 55%; công nghiệp công nghệ cao chiếm 25%, lĩnh vực đầu tư vào đổi mới, sáng tạo chiếm 10% và lĩnh vực truyền thống là 10%. 

Sau ba giai đoạn phát triển kéo dài gần 30 năm, từ một công ty xây lắp đã trở thành tập đoàn công nghiệp công nghệ cao. Công ty đặt mục tiêu đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với vai trò dẫn dắt và lan tỏa cả về công nghệ, dịch vụ, mô hình kinh doanh, nghiên cứu sản xuất, sản phẩm. Trong đó tập trung vào các dự án cho Chính phủ điện tử, giáo dục, nông nghiệp, thành phố thông minh… từ cấp trung ương đến cấp địa phương.

Mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel (nay là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương), bàn giao chiến lược giai đoạn 4 của Viettel và bàn giao chức danh chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn cho Thiếu tướng Lê Đăng Dũng.

  

Đọc thêm