Yahoo giới thiệu email không cần mật khẩu đăng nhập

Trên thực tế, nhiều công ty công nghệ hàng đầu đã sử dụng 2 bước để xác thực mật khẩu, nhưng điều này chỉ dành cho những người đặc biệt quan tâm về tính bảo mật và dành thời gian để thiết lập nó.

Vì thế, Yahoo vừa ra mắt một cách tiếp cận mới, được gọi là mật khẩu “theo yêu cầu”. Giống như xác thực 2 bước, bạn sẽ được gửi vào điện thoại một mã đặc biệt dùng trong thời gian nhất định khi muốn đăng nhập. Nhưng bạn sẽ không phải gõ mật khẩu chính của mình nữa. Với mật khẩu “theo yêu cầu”, bạn sẽ không cần một mật khẩu cố định cho mỗi lần đăng nhập. Nếu dùng hệ thống này, mỗi khi đăng nhập, bạn sẽ thấy nút "Send my password" (gửi mật khẩu cho tôi) thay vì ô mật khẩu cũ.   

Phó chủ tịch Yahoo Dylan Casey gọi tính năng này là “bước đầu tiên để loại bỏ mật khẩu”. Tuy nhiên, mật khẩu “theo yêu cầu” vẫn kém bảo mật hơn cách xác thực 2 bước mà Yahoo đã đưa làm tùy chọn cho người dùng trước đó. Nhưng mật khẩu “theo yêu cầu” có thể thỏa mãn 2 nhu cầu tiện lợi và an toàn, trừ phi điện thoại của bạn bị thất lạc.

Đây không phải là lần đầu tiên mật khẩu bị một công ty lớn muốn loại bỏ. Các công ty hàng đầu thế giới đã tìm những cách thay thế mật khẩu như dùng bộ đọc sinh trắc học để đọc vân tay, quét con ngươi mắt…

Yahoo không có tiêu chuẩn bảo mật cao, nhưng họ đang cố thay đổi điều này. Cùng với hệ thống mật khẩu mới, Yahoo cũng cho ra mắt hệ thống mã hóa end-to-end mới. Hệ thống này được thiết kế để dễ dàng mã hóa email hơn, và được xây dựng thành một phần mở rộng cho Google Chrome.

Nhưng hệ thống này không tự động kích hoạt cho mọi email. Những người dùng nên sử dụng biện pháp an ninh này cho các email đặc biệt nhạy cảm. Hệ thống này vẫn cho thấy các thông tin như người nhận, chủ đề, thời gian gửi, nhưng phần nội dung chỉ hiển thị với người gửi và nhận. Hệ thống end-to-end có thể sẽ được dùng trong Yahoo mail vào cuối năm nay. 

Đọc thêm